CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 10 năm 2011

Tab chính

Căn bản hành Thiền (06/10/2011)
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 06/10/2011.
Điều cần biết về đạo Phật (22/10/2011)
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 22/10/2011.
Người già nên biết (25/10/2011)
Giảng tại chùa Đại Bát Niết Bàn, Kusinagar, Ấn Độ, ngày 25/10/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Kết thúc khổ đau
Giảng tại tháp Chuyển Pháp Luân, Sarnath, Ấn Độ, ngày 24/10/2011.
Thoát khỏi sợ hãi (26/10/2011)
Giảng tại Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 26/10/2011.
Tin Phật và làm phước (27/10/2011)
Giảng tại chùa Kỳ Viên, Ấn Độ, ngày 27/10/2011.

Video mới nhất

Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.
Sự ký sinh vào ngôn ngữ Phật giáo của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của VTCNews, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2021.
Hoạt động trá hình của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC1, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2021.
Tà thuyết của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình VTV1, tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Lễ kỷ niệm sự kiện Đức Phật nhập diệt
TT. Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ kỷ niệm Ngày Đức Phật nhập Niết-bàn (15/02 AL), tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/03/2021.