CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 10 năm 2011

Căn bản hành Thiền (06/10/2011)
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 06/10/2011.
Điều cần biết về đạo Phật (22/10/2011)
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 22/10/2011.
Người già nên biết (25/10/2011)
Giảng tại chùa Đại Bát Niết Bàn, Kusinagar, Ấn Độ, ngày 25/10/2011.
Hành Hương Phật Tích 2011: Kết thúc khổ đau
Giảng tại tháp Chuyển Pháp Luân, Sarnath, Ấn Độ, ngày 24/10/2011.
Thoát khỏi sợ hãi (26/10/2011)
Giảng tại Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 26/10/2011.
Tin Phật và làm phước (27/10/2011)
Giảng tại chùa Kỳ Viên, Ấn Độ, ngày 27/10/2011.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019