CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 02 năm 2013

Các yếu tố dẫn đến hạnh phúc (17/02/2013)
Giảng tại chùa Yên Mã, Hà Tĩnh, ngày 17/02/2013
Trị liệu khổ đau
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 18/02/2013.
Niềm tin Phật Pháp (18/02/2013)
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 18/02/2013
Đạo Phật cho người mới bắt đầu (19/02/2013)
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 19/02/2013
Niềm vui trong đạo ( 23/02/2013)
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 23/02/2013
Công đức xây chùa ( 24/02/2013)
Giảng tại chùa Phổ Độ, Hà Tĩnh, ngày 24/02/2013
Mười bài Kinh người tại gia nên biết ( 24/02/2013)
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 24/02/2013
Rắn thần và rắn độc (09/02/2013)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, P2, Q. Phú Nhuận), ngày 09/02/2013
Triết lý về con rắn (11/2/2013)
Giảng trong chuyến hành hương 10 chùa đầu năm vào mồng 2 tết Quý Tỵ, ngày 11/02/2013.
Thờ Phật, lạy Phật, học Phật và tu Phật (14/02/2013)
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 14/02/2013
Đón nhận bảy phước lành
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 15/02/2013.
Vượt qua 9 loại hoạnh tử (15/2/2013)
Giảng tại chùa Phong Phạn, Hà Tĩnh, ngày 15/02/2013.
Đạo Phật bỏ túi
Thầy Nhật Từ giảng vào ngày 16-02-2013 tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh.
Tầm sư học đạo
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 17/02/2013.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019