CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 04 năm 2013

Tab chính

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 8 (2013): Vô công dụng đạo và sáu căn viên thông
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 01/04/2013.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 15 (2013): Nguyên nhân khổ đau
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/04/2013.
Dẫn nhập triết học Phật giáo 09: Chiến tranh và hòa bình (03/04/2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 03/04/2013
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 13: Bản chất và mục tiêu giác ngộ (17/04/2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 17/04/2013
Dẫn nhập triết học Phật giáo 10: Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo ( 03/04/2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 03/04/2013
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 14: Con đường giải thoát  (2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 17/04/2013.
Các ngộ nhận về đạo Phật cần tránh (5/4/2013)
Giảng nhân đại lễ cung thỉnh tôn tượng Phật ngọc Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Trung Tâm Hội Nghị tỉnh Quảng Trị, ngày 5/4/2013.
Ý nghĩa cầu an và cầu siêu (20/04/2013)
Giảng tai chùa Bửu Trì, Cần Thơ, ngày 20/04/2013
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 9 (2013): Giác ngộ của A-la-hán
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/04/2013.
Kinh Tứ Niệm Xứ: Bốn đối tượng quán niệm (21/04/2013)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 21/04/2013
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 10 (2013): Giác ngộ của A-la-hán và Bồ-tát
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/04/2013.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 16 (2013): 50 loại ma ngũ ấm 01: ma sắc ấm, ma thọ ấm, ma tưởng ấm
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/04/2013
Suy niệm về các sự thật (23/04/2013)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, P. 2, Q. Phú Nhuận), ngày 23/04/2013
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 11 (2013): Pháp tu Quán Thế Âm
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/04/2013
Dẫn nhập triết học Phật giáo 15: Thánh nhân trong kinh tạng Pali ( 24/04/2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 24/04/2013
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 12 (2013): Nền tảng đạo đức
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/04/2013
Giới trẻ Phật giáo nên biết (17/04/2013)
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 17/04/2013

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.