CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 04 năm 2013

Tab chính

Giới trẻ Phật giáo nên biết (17/04/2013)
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 17/04/2013
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 12 (2013): Nền tảng đạo đức
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/04/2013
Kinh Người Áo Trắng 01: Năm điều đạo đức (27/04/2013)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/04/2013
Ứng xử thông minh và hạnh phúc (09/04/2013)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, P. 2, Q. Phú Nhuận), ngày 09/04/2013
Lợi lạc từ việc tu học Phật (30/04/2013)
Giảng tai chùa Nhiễu Long(chùa Cao), Hà Tĩnh, ngày 30/04/2013.
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 11: Thế giới quan Phật giáo (2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/04/2013
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 12: Nhân sinh quan Phật giáo (2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/04/2013.
Bảy đức tính cao quý (11/04/2013)
Giảng tại chùa Thiên Chánh, ngày 11/04/2013
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 13 (2013): Khi tâm chú là chánh niệm
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/04/2013
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 14 (2013): 52 cấp tâm linh Bồ-tát
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/04/2013.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 7 (2013): Bội trần hiệp giác
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 01/04/2013
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 15 (2013): Nguyên nhân khổ đau
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/04/2013.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 8 (2013): Vô công dụng đạo và sáu căn viên thông
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 01/04/2013.
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 13: Bản chất và mục tiêu giác ngộ (17/04/2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 17/04/2013
Dẫn nhập triết học Phật giáo 09: Chiến tranh và hòa bình (03/04/2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 03/04/2013
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 14: Con đường giải thoát  (2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 17/04/2013.
Dẫn nhập triết học Phật giáo 10: Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo ( 03/04/2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 03/04/2013
Ý nghĩa cầu an và cầu siêu (20/04/2013)
Giảng tai chùa Bửu Trì, Cần Thơ, ngày 20/04/2013

Video mới nhất

Ơn dẫn dắt của Thầy tâm linh
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, nhân ngày tưởng niệm lần thứ 27 HT ân sư Thích Thiện Huệ viên tịch.
Vấn đáp: Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực- Người chấp vào cảm xúc
Các câu hỏi về: 1/ Thiền duyệt thực và pháp hỷ thực 2/ Người chấp vào cảm xúc 3/ Gặp ảo giác khi ngồi thiền 4/ Cách thở thiền cho người bệnh tim 5/ Để người tu tại gia đạt...
Vấn đáp: Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? Những điều cần biết khi xuất gia
Các câu hỏi về: 1/ Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? 2/ Các bài kinh cần đọc trong ngày 3/ Những điều cần biết khi xuất gia 4/ Ý nghĩa An Tĩnh-Tâm Hành trong thiền PG 5/...
CHÁNH NIỆM QUA THÂN THỂ, CẢM GIÁC, TÂM VÀ CÁC PHÁP
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do TT Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.
ĐỨC PHẬT GIẢNG ĐẠO CHO VUA TRỜI VỀ KHỔ VÀ VUI
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-08-2019
NỀN TẢNG CỦA SỰ TU TẬP
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2019.
BỐN CHÂN LÝ THÁNH
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-08-2019.