CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 09 năm 2013

Kinh bốn ân lớn 1: Ơn nghĩa sâu dày của cha mẹ (01/09/2013)
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM, ngày 01/09/2013
Kinh bốn ân lớn 2: Ơn tổ quốc và quốc trưởng (18/09/2013)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 18/09/2013
Kinh Bốn Ân Lớn 3: Ơn ba ngôi tâm linh (22/09/2013)
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89b Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, ngày 22/09/2013.
Đừng để ly hôn là một nổi đau (22/09/2013)
Giảng tại Chùa Tường Vân, ngày 22/09/2013
Vấn đáp: Phước báu tụng kinh, niệm Phật, niêm hoa vi tiếu, họa tùng khẩu xuất (22/09/2013) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Tường Vân, ngày 22/09/2013 và chùa Xá Lợi ngày 01/09/2013
Vấn đáp: Các loại hình nhân quả (09/2013) Thích Nhật Từ
Giảng tại: Chùa Xá Lợi 89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019