CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12 năm 2013

Vấn đáp: Cách thức thực tập thiền định trong cuộc sống (29/12/2013) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, ngày 29/12/2013
Nelson Mandela người hùng công lý (08/12/2013)
Giảng tại chùa Xá Lợi, Quận 3, ngày 08/12/2013
Vấn đáp: Để được an lạc trong cuộc sống (29/12/2013) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, ngày 29/12/2013
Đạo Phật vào đời (15/12/2013)
Cơ sỡ sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 phan đăng lưu, phường 2, quận phú nhuận, ngày 15/12/2013
Vấn đáp: Nhận thức vô thường trong cuộc sống hiện tại (29/12/2013) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, ngày 29/12/2013
Nuôi lớn tâm từ bi (14/12/2013)
Giảng tại chùa Quan Âm, Bình Thuận, ngày 14/12/2013
Con ngựa trong tục ngữ việt nam (31/12/2013) Thích Nhật Từ
Giảng tại trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước, ngày 31/12/2013
Phóng sinh cứu mạng (15/12/2013)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 15/12/2013
Con ngựạ trong kinh Phật (31/12/2013)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận), ngày 31/12/2013
Bốn tánh thói nên tránh (16/12/2013)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 phan đăng lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 16/12/2013
Ý nghĩa kinh A Di Đà (19/12/2013) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Vĩnh Tràng, Tiền Giang, ngày 19/12/2013
Con người từ đâu đến, chết đi về đâu (13/12/2013)
Giảng tại Bệnh viên đa khoa Cửa Đông, TP Vinh, ngày 13/12/2013.
Logic học Phật giáo (2014) - Bài 1: Nhân minh Phật giáo
Giảng tại HVPGVN tại Tp.HCM ngày 20/12/2013.
Chuyện triết lý về con ngựa (22/12/2013
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, ngày 22/12/2013
Logic học Phật giáo (2014) - Bài 2: Tam đoạn luận phương Tây và nhân minh học
Giảng tại chùa Vạn Hạnh (học viện Phật giáo việt nam tại tphcm) ngày 24/12/2013
Logic học Phật giáo (2014) -  Bài 3: Chủ trương và chân lý
Giảng tại chùa Vạn Hạnh (học viện Phật giáo việt nam tại tphcm) ngày 24/12/2013.
Vấn đáp: Ý nghĩa và tác dụng của cầu siêu (13/12/2013) Thích Nhật Từ
Giảng tại Bệnh viên đa khoa Cửa Đông, TP. Vinh, ngày 13/12/2013

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019