CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 01 năm 2014

Tab chính

Gia tài quan trọng của kiếp người (04/01/2014)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận), ngày 04/01/2014
Lợi ích và biểu hiện của niềm tin (05/01/2014)
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, ngày 05/01/2014
Logic học Phật giáo (2014) - Bài 6: Sáu lỗi người thực tập logic học cần tránh
Giảng tại chùa Vạn Hạnh (học viện Phật giáo Việt Nam tại tphcm) ngày 07/01/2014
Tư cách và sự tu học của Phật tử tại gia (07/01/2014)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận), ngày 07/01/2014
Bí quyết sống thọ và sống khỏe (08/01/2014)
Giảng tại chùa Huệ Quang, Đà Nẵng, ngày 08/01/2014
Logic Phật giáo (2014) -  Bài 7: Bốn lỗi trái với chủ trương của lý do
Giảng tại chùa Vạn Hạnh (học viện Phật giáo Việt Nam tại tphcm) ngày 10/01/2014
Ý nghĩa cuộc đời qua bài hát: Kiếp ăn chơi và anh tôi (12/01/2014) - Thích Nhật Từ
Giảng tại trung tâm cai nghiện tỉnh Thanh Hóa, ngày 12/01/2014
Logic học Phật giáo (2014) - Bài 8: Minh chứng và chân lý
Giảng tại chùa Vạn Hạnh (học viện Phật giáo Việt Nam tại tphcm) ngày 14/01/2014
Tám sức mạnh (14/01/2014)
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận), ngày 14/01/2014
Logic học Phật giáo (2014) -  Bài 9: Các lỗi trong dí dụ gián tiếp
Giảng tại chùa Vạn Hạnh (học viện Phật giáo Việt Nam tại tphcm) ngày 17/01/2014.
Hạnh phúc đầu năm (25/01/2014)
Giảng tại chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, ngày 25/01/2014
Tái ông thất mã
Giảng tại chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, ngày 30/01/2014.
Ý nghĩa lễ cầu siêu (01/01/2014)
Giảng tại chùa Kim Sơn, Cà Mau, ngày 01/01/2014
Logic học Phật giáo (2014) -  Bài 5: Mối liên hệ của lý do và chân lý
Giảng tại chùa Vạn Hạnh (học viện Phật giáo Việt Nam tại tphcm) ngày 03/01/2014.
Hóa giải nghiệp chướng - Thích Nhật Từ
Giảng tại nhà hàng chay Mandala, Quận 1, ngày 04/01/2014

Video mới nhất

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo:...
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564 - DL 2020 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
#daophatngaynay #thichnhattu #phatdan Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh...
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP SƯ CÔ CHÙA LONG NGUYÊN Q4-TPHCM 12-06-2020
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...