CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 10 năm 2014

Tab chính

Mục đích tu học Phật
Giảng tại chùa Cổ Am, Nghệ An, ngày 19/10/2014.
Đừng tự trói buộc
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ, ngày 19/10/2014.
Phụ nữ thời @
Giảng ngày 04/10/2014
Những ngộ nhận nên tránh
Giảng tại chùa Giác Hoa, Bạc Liêu, ngày 22/10/2014
Đạo Phật qua văn hóa Việt Nam
Giảng tại chùa Báo Ân – Hưng Yên, ngày 08/10/2014
Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều
Giảng tại chùa Giác Hoa, Bạc Liêu ngày 22/10/2014
Đừng để bị ghét bỏ
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ, ngày 23/10/2014
Kinh Lăng Già 07: Ý sinh thân, nghiệp vô gián, bình đẳng, không nói lời nào, vượt hữu và vô
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/10/2014
Kinh Lăng Già 13: Thiền định ngoại đạo và thiền định Phật giáo
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 28/10/2014.
Nói không với bệnh trầm cảm
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ, ngày 26/10/2014
Kinh Lăng Già 08: Tông thông, ngữ và nghĩa, thức và trí, trói và mở
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/10/2014
Vượt qua rối loạn đa nhân cách
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 26/10/2014
Ngăn chặn nguyên nhân ly dị
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ, ngày 12/10/2014.
Kinh Lăng Già 09: Hữu và vô, trói và mở, Phật pháp, thế luận, giả lập
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/10/2014
Nhận thức và giải thoát trong Thành Duy Thức Luận
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 11/10/2014

Video mới nhất

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo:...
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564 - DL 2020 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
#daophatngaynay #thichnhattu #phatdan Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh...
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP SƯ CÔ CHÙA LONG NGUYÊN Q4-TPHCM 12-06-2020
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...