CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 11-2014

Tab chính

An toàn giao thông vì hạnh phúc con người
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ, ngày 02/11/2014
Phương pháp buông xả
Giảng tại tịnh xá Kỳ Viên, Ấn Độ, ngày 08/11/2014.
Biểu tượng đản sinh và sự ra đời của đức Phật
Giảng tại vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 09/11/2014
Những điều quan trọng trong cuộc đời của đức Phật
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 13/11/2014
Ý nghĩa cầu an
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 14/11/2014
Vấn đáp: Chư Thiên trong đạo Phật, sau khi chết, tướng tóc xoắn của Phật, xá lợi bồ tát Quảng Đức, dòng họ Thích Ca
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của Chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 21/11/2014
Kinh Lăng Già 14: Vì sao không ăn thịt
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/11/2014
Trăm năm hạnh phúc qua bảy ẩn dụ
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ, ngày 23/11/2014
Kinh Lăng Già 15: Đức Phật siêu việt và Như Lai tạng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 24/11/2014
Kinh Lăng Già 16: Vọng tưởng, thánh trí và dụ ngôn sông Hằng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 24/11/2014
Niệm Phật như thiền định
Giảng tai chùa Thanh Tuyền, Q. 4, ngày 25/11/2014
Chất lượng cuộc sống
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 30/11/2014

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020