CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 11-2014

An toàn giao thông vì hạnh phúc con người
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ, ngày 02/11/2014
Phương pháp buông xả
Giảng tại tịnh xá Kỳ Viên, Ấn Độ, ngày 08/11/2014.
Biểu tượng đản sinh và sự ra đời của đức Phật
Giảng tại vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal, ngày 09/11/2014
Những điều quan trọng trong cuộc đời của đức Phật
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 13/11/2014
Ý nghĩa cầu an
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 14/11/2014
Vấn đáp: Chư Thiên trong đạo Phật, sau khi chết, tướng tóc xoắn của Phật, xá lợi bồ tát Quảng Đức, dòng họ Thích Ca
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của Chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận), ngày 21/11/2014
Kinh Lăng Già 14: Vì sao không ăn thịt
Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/11/2014
Trăm năm hạnh phúc qua bảy ẩn dụ
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ, ngày 23/11/2014
Kinh Lăng Già 15: Đức Phật siêu việt và Như Lai tạng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 24/11/2014
Kinh Lăng Già 16: Vọng tưởng, thánh trí và dụ ngôn sông Hằng
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 24/11/2014
Niệm Phật như thiền định
Giảng tai chùa Thanh Tuyền, Q. 4, ngày 25/11/2014
Chất lượng cuộc sống
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 30/11/2014

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019