CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12-2014

Tab chính

Chìa khóa hạnh phúc gia đình
Giảng tại hội trường Ngân hàng Quân Đội, Hà Nội, ngày 20/12/2014
Phật Pháp nhiệm mầu
Giảng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, ngày 20/12/2014
Cõi âm
Giảng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, ngày 20/12/2014
Khởi Tín Luận 01: Khái Quát Về Khởi Tín Luận
Giảng tại học viên Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/12/2014
Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 24/12/2014
Vượt qua tâm lý tủi phận
Giảng tại chùa Pháp Linh, Đồng Nai, ngày 25/12/2014
Sống là cho
Giảng tại trường Đại học Xã hội và Nhân Văn TP. HCM, ngày 01/12/2014.
Năng lực cầu nguyện
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 15/12/2014.
Vấn đáp: Sống gửi thác về, ăn chay và tu tâm, tìm ra được niềm đam mê, cảnh giới địa ngục, ngày tốt xấu, hiệu lực của cầu nguyện, trí tuệ trong đạo Phật
Giảng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP. HCM ngày 01/12/2014 và tại chùa Pháp Vân, ngày 14/12/2014
Người Phật tử và lý tưởng sống
Giảng nhân lễ Quy Y Tam Bảo tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ, ngày 14/12/2014
Khởi Tín Luận 04: Đối tượng và bản chất Đại Thừa
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 31/12/2015
Vượt qua mặc cảm bệnh tật và số phận
Giảng tại chùa Bảo Huệ, Đồng Nai, ngày 25/12/2014.
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/12/2014
Nguồn mạch tâm linh
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 28/12/2014
Công đức niệm Phật
Giảng tai chùa Linh Phước, Thủ Đức, ngày 28/12/2014

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020