CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12-2014

Vượt qua tâm lý tủi phận
Giảng tại chùa Pháp Linh, Đồng Nai, ngày 25/12/2014
Vượt qua mặc cảm bệnh tật và số phận
Giảng tại chùa Bảo Huệ, Đồng Nai, ngày 25/12/2014.
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 02: Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/12/2014
Sống là cho
Giảng tại trường Đại học Xã hội và Nhân Văn TP. HCM, ngày 01/12/2014.
Nguồn mạch tâm linh
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 28/12/2014
Năng lực cầu nguyện
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 15/12/2014.
Công đức niệm Phật
Giảng tai chùa Linh Phước, Thủ Đức, ngày 28/12/2014
Vấn đáp: Sống gửi thác về, ăn chay và tu tâm, tìm ra được niềm đam mê, cảnh giới địa ngục, ngày tốt xấu, hiệu lực của cầu nguyện, trí tuệ trong đạo Phật
Giảng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP. HCM ngày 01/12/2014 và tại chùa Pháp Vân, ngày 14/12/2014
Người Phật tử và lý tưởng sống
Giảng nhân lễ Quy Y Tam Bảo tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ, ngày 14/12/2014
Khởi Tín Luận 03: Tám mục đích của Phật Pháp
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/12/2014
Chìa khóa hạnh phúc gia đình
Giảng tại hội trường Ngân hàng Quân Đội, Hà Nội, ngày 20/12/2014
Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 03: Bối cảnh xã hội thời đức Phật
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/12/2014
Khởi Tín Luận 04: Đối tượng và bản chất Đại Thừa
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 31/12/2015
Phật Pháp nhiệm mầu
Giảng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, ngày 20/12/2014
Cõi âm
Giảng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, ngày 20/12/2014

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019