CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 - 2015

Tab chính

Videos

Bước đầu học Phật
Giảng tại chùa Phước Huệ, Aichi, Nhật Bản, ngày 14/06/2015
Vượt qua sự chấp thủ
Giảng tại đạo tràng Liên Tịnh, TP. Recke - Ibbenburen, Đức, ngày 30/06/2015
Cốt lõi của đạo Phật
Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tuệ,Đức, ngày 24/06/2015
Vấn đáp: Cầu vãng sanh Tây Phương, ngũ uẩn, mục tiêu của cuộc đời, 5 ấn thế của Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc, niệm danh hiệu Phật, giúp bố mẹ tuổi già
Cầu vãng sanh Tây Phương Ngũ uẩn Mục tiêu của cuộc đời 5 ấn thế của Phật Thế giới Tây Phương Cực Lạc Niệm danh hiệu Phật Giúp bố mẹ tuổi già Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tuệ, Dresden,...
Ý nghĩa ngày Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết Bàn của đức Phật
Giảng tại chùa Thọ Lạc, Hamamatsu, Nhật Bản, ngày 14/06/2015
Vấn đáp: Bồ tát giới và ăn chay trường, Đạo Phật là con đường tỉnh thức, Tín ngưỡng trong đạo Phật, Đạo Phật cho ngày mai, Danh xưng trong Phật giáo Việt Nam, Tam thời hệ niệm
- Bồ tát giới và ăn chay trường - Đạo Phật là con đường tỉnh thức - Tín ngưỡng trong đạo Phật, Đạo Phật cho ngày mai - Danh xưng trong Phật giáo Việt Nam - Tam thời hệ niệm...
Hương từ bi
Giảng tại TP. Leipzig, Đức, ngày 25/06/2015