CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 - 2015

Tab chính

Hài hòa thân tâm sống đời hạnh phúc
Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tâm, Plzen, Czech, ngày 22/06/2015
Vấn đáp: Tu gieo duyên, ngộ nhận lời giảng về kinh Đại Thừa, Bốn loại hình thực phẩm, tự do lựa chọn tôn giáo, vượt qua thói quen, ứng xử khi lễ chùa, tiêu chí đúng và sai
- Tu gieo duyên - Ngộ nhận lời giảng về kinh Đại Thừa - Niệm tâm - niệm pháp - niệm thọ cho người nữ - Bốn loại hình thực phẩm - Tự do lựa chọn tôn giáo - Tiêu...
Những điều không nên tin
Giảng tại An Tịnh Đường, Kumagaya, Nhât Bản, ngày 11/06/2015
Tri ân cuộc đời
Giảng tại Niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm, Praha, Czech, ngày 23/06/2015
Vấn đáp: Tri ân và bản ngã, trai đàn chẩn tế, người nam đi chùa,phân biệt chánh niệm và tỉnh thức ...
- Tri ân và bản ngã - Trai đàn chẩn tế - Người nam đi chùa - Phân biệt chánh niệm và tỉnh thức - Người Phật tử đi chùa, đình, miếu - Vượt qua nổi khổ về bệnh tật...

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.