CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 01 - 2016

Tab chính

Videos

Sư phạm hoằng pháp 02: Nguyên tắc hoằng pháp “Lấy Phật và Phật pháp làm quy chiếu”
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 04/01/2016
Giác Ngộ của đức Phật
Giảng tại chùa Tân Bửu, Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, ngày 17/01/2016
Nhân cách và cách nhìn
Giảng tại London, Anh quốc, ngày 08/01/2016
Nét văn hóa của người Phật tử
Giảng tại London, Anh quốc, ngày 09/01/2016
Cuộc sống an lạc
Giảng tại London, Anh quốc, ngày 10/01/2016
Kết thúc nỗi hàm oan
Giảng tại tu viện Tường Vân, ngày 03/01/2016