CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2016

Sư Phạm Hoằng Pháp 10: Ba nguyên tắc dạy Phật pháp (12/03/2016)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/03/2016.
Xuất gia gieo duyên
Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 13/03/2016
Ngày an lạc
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2016
Buông bỏ khổ đau
Giảng tại chùa Thiên Chánh, ngày 22/03/2016.
Giải phóng khổ đau
Giảng tại chùa Giác Ngộ nhân khóa tu Ngày An Lạc lần 1, ngày 20/03/2016.
Chết - tái sanh và trách nhiệm đạo đức
Giảng tại chùa Đại Nam, Nhật Bản, ngày 31/03/2016
Học hạnh Bồ tát Quan Âm
Giảng tại chùa Nhật Tân, Tokyo, Nhật Bản, ngày 27/03/2016

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019