CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 05 - 2016

Tab chính

Đóng góp của Phật cho nhân loại
Giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 20-05-2016
Bắt chước đức Phật
Giảng tại công ty May Mười, Hà nội, ngày 21-05-2016
Cơn sốt Obama - Giấc mơ Mỹ và Việt Nam
Pháp thoại Cơn sốt Obama - Giấc mơ Mỹ và Việt Nam do TT. Thích Nhật Từ giảng tại khóa tu ngày an lạc lần 3, chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2016
Nghệ thuật cân bằng và hạnh phúc
Giảng tại LA Garden, Lan Anh Village, ngày 07/05/2016

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020