CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 05 - 2016

Tu phước và tu trí tuệ
Giảng tại chùa Bửu Quang, ngày 01/05/2016
Nghệ thuật cân bằng và hạnh phúc
Giảng tại LA Garden, Lan Anh Village, ngày 07/05/2016
Đóng góp của Phật cho nhân loại
Giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 20-05-2016
Bắt chước đức Phật
Giảng tại công ty May Mười, Hà nội, ngày 21-05-2016
Cơn sốt Obama - Giấc mơ Mỹ và Việt Nam
Pháp thoại Cơn sốt Obama - Giấc mơ Mỹ và Việt Nam do TT. Thích Nhật Từ giảng tại khóa tu ngày an lạc lần 3, chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2016

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019