CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

Videos

CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KIẾN TÁNH KHỞI TU - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 11-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/03/2020
VẼ TRANH PHẬT CÚNG DƯỜNG CÁC CHÙA - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
HÀNH THIỆN MONG CẦU PHƯỚC BÁU - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác ngộ, ngày 01/03/2020
VŨ TRỤ QUAN TRONG PHẬT GIÁO
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
CUNG CÁCH LẠY PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
Ý NGHĨA CỦA CHỮ VẠN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
DẪN HƯƠNG LINH MẸ ĐI CHỢ MUA SẮM - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020