CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 06-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
PHÁP PHỤC VÀ BIỂU TƯỢNG BÁNH XE PHÁP LUÂN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
PHẬT TỬ CÓ THUYẾT PHÁP ĐƯỢC KHÔNG? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác nGộ, ngày 01/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
GIỚI TÍNH THỨ BA CÓ ĐƯỢC XUẤT RA? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
KHÁI NIỆM VỀ CON SỐ 84.000 - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
5 PHƯƠNG PHÁP QUÁN TRONG PHẨM PHỔ MÔN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
TÁI SINH LÀM THÂN NAM - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
NGHIỆP CŨ - MỚI VÀ NGHIỆP THIỆN - ÁC - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020

Video mới nhất

TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn Saigon TV
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Saigon TV tại chùa Giác Ngộ, 20/01/2021.
TT. Thích Nhật Từ giải đáp thắc mắc của quý Phật tử Đồng Nai
TT. Thích Nhật Từ giải đáp các câu hỏi của hành giả trong khóa tu An Lạc tại chùa Minh Hiệp (Đồng Nai), ngày 17/01/2021.
Thầy Nhật Từ sinh hoạt Phật pháp cùng các bé trong khóa tu Búp Sen Từ Bi
TT. Thích Nhật Từ sinh hoạt Phật pháp cùng các hành giả nhí trong khóa tu Búp Sen Từ Bi tại chùa Giác Ngộ, ngày 16/01/2021.
Chết và tái sanh trong Kinh Na Tiên
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cầu siêu cụ bà Trần Thị Nguyên (PD. Diệu Đức) tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/01/2021.
Thầy Nhật Từ khuyến tấn đoàn Phật tử Hải Phòng tại chùa Giác Ngộ
TT. Nhật Từ khuyến tấn đoàn Phật tử Hải Phòng nhân chuyến thăm và đảnh lễ của đoàn tại chùa Giác Ngộ, Tp.HCM, ngày 16/01/2021.
TT. Nhật Từ trình bày tham luận trong Hộ thảo trực tuyến với các học giả người Ấn Độ
TT. Nhật Từ trình bày trong hội thảo trực tuyến với các học giả người Ấn, ngày 14/01/2021.
Chết, tái sanh và hồi hướng công đức
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ cầu siêu của một Phật tử tại chùa Giác Ngộ, ngày 09/01/2021.
Mục đích và đặc điểm của hoằng pháp - Sư phạm hoằng pháp
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 13/11/2020.