CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

BUÔN BÁN GIA CẦM CÓ TẠO NÊN NGHIỆP SÁT?
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
VƯỢT QUA CHUYỆN BUỒN TRONG ĐỜI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
CỘNG NGHIỆP VỀ NHÂN TƯỚNG HỌC - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 09-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 09/03/2020
TRẺ EM BAO NHIÊU TUỔI ĐƯỢC QUY Y TAM BẢO? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
CHƠN NGÃ VÀ VÔ NGÃ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
THẦN CHÚ TRONG ĐẠO PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
THỜ PHẬT DƯỢC SƯ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
THẦN THÔNG TRONG ĐẠO PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VỢ CHỒNG HAY CÃI NHAU CŨNG HỎI THẦY! - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 10-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/03/2020
KHOA HỌC TIẾN BỘ CÓ THAY THẾ ĐẠO PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
HỘ NIỆM CHO NGƯỜI MẤT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
VŨ TRỤ QUAN TRONG PHẬT GIÁO
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
CUNG CÁCH LẠY PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ THẤT BẠI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020