CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

5 PHƯƠNG PHÁP QUÁN TRONG PHẨM PHỔ MÔN - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
GIẢI HẠN TAM TAI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giangr tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
NGHIỆP CŨ - MỚI VÀ NGHIỆP THIỆN - ÁC - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
LƯƠNG HOÀNG SÁM PHÁP - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
TU HÀNH VÀ CHỨNG ĐẮC GIỮA TĂNG & NI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 07-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 07/03/2020
THẾ NÀO LÀ PHẬT TỬ THUẦN THÀNH? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
NGHIỆP TRUNG BÌNH ĐỂ TÁI SINH LÀM NGƯỜI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH NĂM TUỔI HẠN? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
VƯỢT QUA CHUYỆN BUỒN TRONG ĐỜI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020

Video mới nhất

TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tp. Cần Thơ
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tp.Cần Thơ, ngày 23/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên nhân dịp Xuân Tân Sửu
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên tại chàu Giác Ngộ, ngày 25/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Lao Động
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn báo Lao Động tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/02/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt nam VTV
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV tại chùa Giác Ngộ, ngày 23/02/2021.
Yêu cầu về nội điển và ngoại điển - Sư phạm hoằng pháp
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/12/2020.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn Truyền hình An Viên nhân dịp Xuân Tân Sửu
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Truyền hình An Viên tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/02/2021.