CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 04 - 2021

Tab chính

Videos

Thiên đường và đấng sáng thế không có thật!
TT. Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 24/04/2021.
Bảy kỹ năng kết thúc khổ đau
TT. Nhật Từ giảng tại trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM, ngày 22/04/2021.
Khế ước xã hội và vương quyền l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 09/04/2021.
Hiện tượng sét đánh, cây quỷ kiến sầu trừ được tà ma
TT. Nhật Từ giải mã các mê tín về hiện tượng sét đánh, cây quỷ kiến sầu trừ được tà ma. Đây là bài phỏng vấn của Đài Truyền hình SCTV14, tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/04/2021.
Thức A-lại-da l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ giảng môn "Thành duy thức luận" tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 06/04/2021.
Mô hình Nguyên thủ Quốc gia lý tưởng - Chuyển luân thánh vương l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 09/04/2021.
Mê tín trong kinh doanh
TT. Nhật Từ giảng trong chương trình Cà phê doanh nhân tại Khu Du lịch Tân Cảng (Q. Bình Thạnh, TP.HCM), ngày 17/04/2021.
Hạt giống và tính cách con người l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ dạy môn "Thành duy thức luận" tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 06/04/2021.
Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 16/04/2021.
Tôi đi tìm tôi
TT. Nhật Từ giảng trong Lễ quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/04/2021.
Thức Mạt-na l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ dạy môn "Thành duy thức luận" tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 10/04/2021.
Giải pháp đạo đức bất bạo động, chuyển hóa sân hận và tu nhẫn nhịn l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 23/04/2021.

Video mới nhất

Mô tả l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 4/10/2021.
Quy chiếu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Logic và đàm thoại l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Điều kiện hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Các học thuyết chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.
TT. Nhật Từ chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ca sĩ Phi Nhung
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung, tại Chùa Giác Ngộ, tối 28/9/2021.
Chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.