CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 04 - 2021

Tab chính

Videos

Hiện tượng sét đánh, cây quỷ kiến sầu trừ được tà ma
TT. Nhật Từ giải mã các mê tín về hiện tượng sét đánh, cây quỷ kiến sầu trừ được tà ma. Đây là bài phỏng vấn của Đài Truyền hình SCTV14, tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/04/2021.
Hạt giống và tính cách con người l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ dạy môn "Thành duy thức luận" tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 06/04/2021.
Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 16/04/2021.
Mê tín trong kinh doanh
TT. Nhật Từ giảng trong chương trình Cà phê doanh nhân tại Khu Du lịch Tân Cảng (Q. Bình Thạnh, TP.HCM), ngày 17/04/2021.
Thức Mạt-na l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ dạy môn "Thành duy thức luận" tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 10/04/2021.
Giải pháp đạo đức bất bạo động, chuyển hóa sân hận và tu nhẫn nhịn l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 23/04/2021.
Tôi đi tìm tôi
TT. Nhật Từ giảng trong Lễ quy y Tam bảo tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/04/2021.
Bản chất ý thức l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ dạy môn "Thành duy thức luận" tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 14/04/2021.
Hộ niệm cầu siêu trong thời đức Phật
TT. Nhật Từ giảng trong Lễ cầu siêu PT. Hà Linh Đan, tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/04/2021.
Bản chất và chuyển hóa thức Mạt-na l Thành duy thức luận
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 10/04/2021.
Vì sao phải đi tu?
TT. Nhật Từ trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/04/2021.
Huấn từ đầu tiên trong thời công phu sáng
TT. Nhật Từ giảng trong thời công phu của buổi sáng đầu tiên khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 8, tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/04/2021.

Video mới nhất

Tất cả chúng ta đều phải có một ngày ra đi
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp Văn học l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp lịch sử l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu văn bản l Môn phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
Yêu cầu của luận văn và luận án l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
TT. Thích Nhật Nhật thuyết giảng trong lễ cúng dường Trai tăng ngày 12-11-2021
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.