CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12 - 2021

Tab chính

Videos

bài tập về khung sườn chương giả định l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/12/2021.
Hướng dẫn làm khung sườn một quyển sách l Phương pháp nghiên cứu 2021 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho học viên hệ Đào tạo từ xa khóa VII, tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/12/2021.
Ba khái niệm: Ân, phước và trí
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.
Bài tập về mục lục sách l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho học viên hệ Đào tạo từ xa khóa VII, ngày 18/12/2021.
TT. Nhật Từ chia sẻ và đông viên tình nguyện viên tại khu cách ly chùa Quan Âm Đông Hải
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ tại chùa Quan Âm Đông Hải (Sóc Trăng), ngày 9/12/2021.
Khái niệm giải thoát luận trong Phật giáo l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho học viên hệ Đào tạo từ xa kháo VII, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/12/2021.
Sơ lược hoạt động của chùa Giác Ngộ & chùa Quan Âm Đông Hải trong đại dịch Covid-19
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn, tại chùa Giác Ngộ, tháng 12/2021.
Bài tập về khung sườn l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/12/2021.
Đặc điểm của giải thoát l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho học viên hệ Đào tạo từ xa khóa VII, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/12/2021.
TT. Thích Nhật từ phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa V - 2021
TT. Thích Nhật Từ phát biểu trong lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ khóa V Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, ngày 14/12/2021.