CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 05 - 2022

Tab chính

Videos

Tăng lìa Tăng đoàn sẽ tàn bại
Pháp thoại TĂNG LÌA TĂNG ĐOÀN SẼ TÀN BẠI do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Chùa Quan Âm Đông Hải (ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc...
Ý nghĩa đản sanh của đức Phật
Pháp thoại: Ý NGHĨA ĐẢN SINH CỦA ĐỨC PHẬT do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong Đại Lễ Phật Đản tại chùa Giác Ngộ.
Sự vĩ đại của Phật Thích Ca
Pháp thoại: SỰ VĨ ĐẠI CỦA PHẬT THÍCH CA do TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật chiều chủ nhật hàng tuần tại chùa Giác Ngộ.
Các ngộ nhận về Phật đản - Phật thành đạo - Phật nhập Niết Bàn
Đề Tài: CÁC NGỘ NHẬN VỀ PHẬT ĐẢN - PHẬT NHẬP NIẾT BÀN - PHẬT THÀNH ĐẠO do TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng trong Khóa Tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-05-2022.
Cách đức Phật cứu độ nhân loại
Pháp thoại: CÁCH ĐỨC PHẬT CỨU NHÂN LOẠI do TT. Thích Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự.
Mục tiêu sống và lý tưởng phụng sự
Đề tài MỤC TIÊU SỐNG VÀ LÝ TƯỞNG PHỤNG SỰ do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM ngày 18-05-2022.
Đời con có Phật đồng hành
Pháp thoại: ĐỜI CON CÓ PHẬT ĐỒNG HÀNH do TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ.
5 trách nhiệm ứng xử của vợ và chồng trong kinh Thiện Sanh
5 trách nhiệm ứng xử của vợ và chồng trong kinh Thiện Sanh do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ.
Phân tích ứng dụng và những lời khuyến tu dành cho các hành giả mới
Pháp thoại: Phân tích ứng dụng và những lời khuyến tu dành cho các hành giả mới - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng rất sâu sắc.