CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 06 - 2022

Tab chính

Videos

Kỹ năng và lợi ích của thở thiền
Pháp thoại: KỸ NĂNG VÀ LỢI ÍCH CỦA THỞ THIỀN do TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM Cơ sở II.
Môn học Sư phạm hoằng pháp 2022 - Bài 2: Các yêu cầu của hoằng pháp
MÔN HỌC SƯ PHẠM HOẰNG PHÁP 2022 - BÀI 2: CÁC YÊU CẦU CỦA HOẰNG PHÁP, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 03-06-2022.
Môn học Triết gia Phật giáo 2022- Bài 1: Tư tưởng Bà-la-môn giáo qua kinh Vệ Đà
MÔN HỌC TRIẾT GIA PHẬT GIÁO 2022- BÀI 1: TƯ TƯỞNG BÀ-LA-MÔN GIÁO QUA KINH VỆ ĐÀ - TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 07-06-2022.
Môn học Triết gia Phật giáo 2022- Bài 2: Khảo cứu các học thuyết Sa-môn thời kỳ tiền Phật giáo
MÔN HỌC TRIẾT GIA PHẬT GIÁO 2022 - BÀI 2: KHẢO CỨU CÁC HỌC THUYẾT SA-MÔN THỜI KỲ TIỀN PG - TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 07-06-2022.
Bài học từ câu chuyện Nhà sư Nepal bị nữ diễn viên Miruna Magar vu oan
Bài học từ câu chuyện Nhà sư Nepal bị nữ diễn viên Miruna Magar vu oan - TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-06-2022.
Môn học Triết gia Phật giáo 2022- Bài 4: Sáu mươi hai học thuyết tôn giáo – triết học thời kỳ tiền Phật giáo (tiếp theo)
MÔN HỌC TRIẾT GIA PHẬT GIÁO 2022 - BÀI 4: SÁU MƯƠI HAI HỌC THUYẾT TÔN GIÁO - TRIẾT HỌC THỜI KỲ TIỀN PHẬT GIÁO (TIẾP THEO), TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 14-06-2022.
Trụ trì với công tác đối nội, đối ngoại
TRỤ TRÌ VỚI CÔNG TÁC ĐỐI NỘI, ĐỐI NGOẠI do TT. Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Thiên Phước ngày 22-06-2022
Trao nhẫn trước Phật đài
Pháp thoại: TRAO NHẪN TRƯỚC PHẬT ĐÀI do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong Lễ Hằng Thuận rất sâu sắc tại chùa Giác Ngộ.
Cách đến đạo Phật của giới trẻ
Pháp thoại: Cách đến đạo Phật của giới trẻ do TT. Thích Nhật Từ gần 800 sinh viên, học sinh tại chùa Giác Ngộ, trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật.
Phật đã chọn con
PHẬT ĐÃ CHỌN CON - TT. Thích Nhật Từ pháp thoại sâu sắc dành cho các bạn trẻ trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ.
5 bài học từ đức Phật
TT. THÍCH NHẬT TỪ GỬI TẶNG 5 BÀI HỌC TỪ ĐỨC PHẬT ĐẾN HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ VIỆT MỸ.
Môn học Triết gia Phật giáo 2022- Bài 5: Khế ước xã hội và vương quyền
MÔN HỌC TRIẾT GIA PHẬT GIÁO 2022- BÀI 5: KHẾ ƯỚC XÃ HỘI VÀ VƯƠNG QUYỀN, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 21-06-2022.