CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hương thơm của thương yêu và sự hiểu biết - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại của thầy Nhật Từ tại Mỹ 2005 (17/7 - 7/8)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005, Pháp thoại 2005

Giảng ngày 31-07-2005 tại chùa Di Đà, Santa Ana.

118
Bạn: Không có. TB: 1.9 (15 votes)
3.764 lượt nghe.
Bình luận