CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nuôi lớn tâm tuỳ hỷ (Vấn đáp 2) (17/07/2005) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại của thầy Nhật Từ tại Mỹ 2005 (17/7 - 7/8)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005

Giảng tại Chùa Tịnh Luật, Houston, July 17, 05

241
Bạn: Không có. TB: 2.9 (20 votes)
4.436 lượt nghe.
Bình luận