CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phép lạ làm lành C - Vấn đáp (09/07/2005) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại của thầy Nhật Từ tại Mỹ 2005 (23/6 - 9/7)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005

Giảng tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, 9-7-05

202
Bạn: Không có. TB: 3.1 (19 votes)
4.142 lượt nghe.
Bình luận