CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bốn Ân Lớn (30/08/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại Hoa Kỳ tháng 8 năm 2008 (20/30-08)
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Quy Sơn Cảnh Sách, Pháp thoại tại Mỹ 2008

Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 30-08-08

298
Bạn: Không có. TB: 1.9 (36 votes)
6.785 lượt nghe.
Bình luận