CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 7 năm 2007

Nương tựa tâm linh (21/07/2007)
Giảng tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, ngày 21-07-07.
Duy Thức 7:  Loại hình ý thức (01/07/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 01-07-07.
Phước Huệ song tu (26/07/2007)
Giảng tại Phước Huệ Thiền Tự, 2625 72Nd Street East, Tacoma, WA. 98404. Tel: (253)-536-4996, ngày 26-07-07.
Duy Thức 8: Bản chất nhãn thức (01/07/2007)
Giảng tại Chùa An Lạc, San Jose, ngày 01-07-07.
Tâm và hành vi (03/07/2007)
Giảng tại Đạo tràng Diệu Huệ, 441, 25th Ave, First floor, Room # 1, San Francisco, ngày 03-07-07.
Trí tuệ và đời sống (07/07/2007)
Giảng tại Chùa Linh Sơn, 16 Ruthven Ave, Worcester, MA01606, Boston, ngày 07-07-07.
Quyết nghi về tứ vô lượng tâm và ngoại cảm (29/07/2007)
Giảng tại Đuốc Tuệ, P.O. Box 9871, Fountain Valley, CA. 92708, Santa Ana, ngày 29-07-07.
Quan Âm Diệu Thiện (08/07/2007)
Giảng tại Chùa Linh Quang, 821 Ridge Rd (563 HWY) Telford, PA18969, Pennsylvania, ngày 08-07-07.
Kết hôn với Phật pháp (08/07/2007)
Giảng tại Chùa Giác Lâm, 131 Nyack Ave, Lans Downe, PA19050, Pennsylvania, ngày 08-07-07
Chết và tái sinh (08/07/2007)
Giảng tại Đạo tràng Minh Thanh và Diệu Ngộ, Philadelphia, ngày 08-07-07.
Bên kia cửa tử (11/07/2007)
Giảng tại Chùa Quang Minh, 4429 N Damen Ave, Chicago, ngày 11-07-07.
Hạnh phúc trong già và chết (12/07/2007)
Giảng tại Chùa Phước Hậu, 1575 W Oklahoma Ave, Milwaukee, WI 53215, Wisconsin, ngày 12-07-07.
Tuổi trẻ: Tiềm năng và hiện thực (13/07/2007)
Giảng tại Chùa Trúc Lâm, 7020 N Western Ave, Chicago, ngày 13-07-07.
Chân dung Phật Tử (14/07/2007)
Giảng tại Đạo Tràng Pháp Hoa, Santa Ana, ngày 14-07-07.
Tứ Vô Lượng Tâm: Hỷ xả (15/07/2007)
Giảng tại Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 15-07-07.
Phật giáo Việt Nam: Cơ duyên và phát triển (16/07/2007)
Trả lời phỏng vấn Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 16-07-07.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019