CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nối kết tình thâm (Vấn đáp) (26/05/2006) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tại Úc châu hè 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tai Úc 2006
Ngày giờ giảng: Thứ Sáu, 18h30: 26/5/2006
Địa điểm giảng: IV. Brisbane, Chùa Phật Đà, 36 Deodar Street, Inala, Qld 4077, Điện thoại: (07) 3372 9612
213
Bạn: Không có. TB: 2.6 (19 votes)
5.190 lượt nghe.
Bình luận