CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khởi Tín Luận 10: Trí tuệ trong sáng và ẩn dụ về bản giác

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 26/01/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 01-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Đại thừa khởi tín luận, Pháp thoại 2015
Bạn: Không có. TB: 2.7 (38 votes)
2.474 lượt nghe.
Bình luận