CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khi thương chín bỏ làm mười

Ấn tống
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 21/01/2016
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 1.7 (22 votes)
2.162 lượt nghe.
Bình luận