CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sư phạm hoằng pháp 07: Pháp sư: Yêu cầu về nội điển và ngoại điển

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 25/01/2016
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016, Sư phạm hoằng pháp
Bạn: Không có. TB: 2.7 (37 votes)
2.505 lượt nghe.
Bình luận