CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Cúng thí thực, phá hòa hợp tăng, phân biệt người đắc đạo, quán đảnh và điểm đạo, tụng kinh

Ấn tống
Giảng tại London, Anh quốc, ngày 11/01/2016
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.7 (36 votes)
3.094 lượt nghe.
Bình luận