CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Để trở thành tu sĩ, Kinh Phật cho người tại gia, niệm Phật sao cho đúng, nên niệm danh hiệu đức Phật nào

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (29 votes)
4.367 lượt nghe.
Bình luận