CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Ứng dụng Phật học, giấc mơ dự tri, ăn thực vật và động vật, bỏ thức ăn dư thừa, tụng kinh Đại Thừa, thờ thần tài ông địa, xây chùa tại Anh quốc

Ấn tống

Giảng tại London, Anh quốc, ngày 8-9-10/01/2016

Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.7 (36 votes)
3.089 lượt nghe.
Bình luận