CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Giữ Bản Thân Như Giữ Thành Trì - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-12-2017

Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2018
Trình bày: 
TT. Thích Nhật Từ
Tác giả: 
TT. Thích Nhật Từ
Category: 
PHÁP THOẠI CHỦ ĐỀ
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
2.638 lượt nghe.
Bình luận