CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TT. THÍCH NHẬT TỪ trả lời vấn đáp cho nhóm tín hữu Công giáo

Ấn tống

TT. THÍCH NHẬT TỪ trả lời vấn đáp cho nhóm tín hữu Công giáo - 13-1-2018.

Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
2.983 lượt nghe.