CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba tuệ giác của Phật

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Khóa tu Ngày An Lạc

TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 24/01/2021.

No votes yet
3.642 lượt nghe.
Bình luận