CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phương diện xã hội của lòng từ bi trong đạo Phật

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ phát biểu tham luận trong Hội thảo Online ở Ấn Độ, ngày 14/01/2021.

No votes yet
3.100 lượt nghe.
Bình luận