CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Những điều suy gẫm khi làm con Phật

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ quy y Tam bảo, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.

No votes yet
1.840 lượt nghe.
Bình luận