CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thánh nhân giải thoát l Giải thoát luận Phật giáo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/01/2022.

No votes yet
1.994 lượt nghe.
Bình luận