CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tu tập chuyển hóa

Ấn tống

Tu tập chuyển hóa

Album: 
Pháp thoại tháng 01 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuần An Lạc, tại chùa Quan Âm Đông Hải, tháng 2/2022. 

Bạn: Không có. TB: 2 (1 vote)
1.961 lượt nghe.
Bình luận