CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 2 (Bài 6-9): Khi không còn gì để mất (09/01/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 01 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Bách Dụ
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 9-1-201. 1.474
Bạn: Không có. TB: 3.1 (27 votes)
8.996 lượt nghe.
Bình luận