CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bốn điều phát nguyện

Ấn tống
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 07-02-2017.
Album: 
Pháp thoại tháng 02 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 2.5 (24 votes)
2.725 lượt nghe.
Bình luận