CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Góc nhìn Phật giáo (Kỳ 2): Khi Việt Nam cho phép chơi cờ bạc

Ấn tống
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của MC. Thiện Tùng trong Góc Nhìn Phật Giáo (Kỳ 2).
Album: 
Pháp thoại tháng 02 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 2.5 (23 votes)
2.516 lượt nghe.
Bình luận