CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 14: Cảm giác và nhận thức trong Niết Bàn

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Dẫn nhập triết học Phật giáo 2014, Pháp thoại 2015
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 29/03/2015 100
Bạn: Không có. TB: 2.1 (14 votes)
4.674 lượt nghe.
Bình luận