CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 15: Thánh nhân trong kinh tạng Pali

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Dẫn nhập triết học Phật giáo 2014, Pháp thoại 2015
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 30/03/2015 99
Bạn: Không có. TB: 1.8 (27 votes)
5.143 lượt nghe.
Bình luận