CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015
Bạn: Không có. TB: 3 (27 votes)
3.895 lượt nghe.
Bình luận