CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015
Bạn: Không có. TB: 2.7 (34 votes)
4.392 lượt nghe.
Bình luận