CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Cảnh giới địa ngục trong đạo Phật

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2015
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 28/03/2015 633
Bạn: Không có. TB: 2 (20 votes)
5.493 lượt nghe.
Bình luận