CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Mục đích học Triết học Phật giáo, hoằng pháp qua đám tang, mâu thuẩn khái niệm A La Hán, phiến quân IS, nghi thức Đại Bi Thập Chú, giáo dục khích lệ, trị ma nhập

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2015
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 28/03/2015 215
Bạn: Không có. TB: 2.4 (31 votes)
5.208 lượt nghe.
Bình luận