CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Xa lìa mộng tưởng điên đảo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/03/2015 225
Bạn: Không có. TB: 1.7 (28 votes)
5.039 lượt nghe.
Bình luận